LET OP: U kunt bij ons niet pinnen!

  0642730150

    Beauty & Feet Houten gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Beauty & feet Houten verwerkt je persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere wet- en regelgeving. Heb je vragen over jouw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over ons privacyreglement? Dan kun je contact opnemen met Marjolein van Herwijnen. Hiervoor verzoeken wij je een email te sturen naar info@beautyfeethouten.nl . Bij klachten over bijvoorbeeld de verwerking van persoonsgegevens of hoe wij op je privacy gerelateerde vragen reageren, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegeven